Oferta

  • - Założenia i koncepcje dla inwestycji budowlanych 
  • - Programy funkcjonalno-użytkowe
  • - Projekty architektoniczno-budowlane 
  • - Projekty wykonawcze wszystkich branż
  • - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  • - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • - Prowadzenie inwestycji w roli Contract Managera
  • - Współpracujemy z firmami wykonawczymi przy realizacjach typu: "Zaprojektuj i Wybuduj"
  • - Usługi doradcze w sprawach dotyczących opiniowania i interpretacji: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Decyzji o Warunkach Zabudowy, uzgodnień z organami administracji państwowej oraz samowoli budowlanej